Informacja prawna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez KG RP w Barcelonie

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej „RODO”.

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Minister Spraw Zagranicznych, z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23, natomiast wykonującym obowiązki administratora danych jest Konsul Generalny RP w Barcelonie.
 2. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD).
  Dane kontaktowe IOD:
  adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
  adres e-mail: iod@msz.gov.pl
 3. Dane przetwarzane są w celu przesyłania informacji dotyczących różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych czy uroczystości, których organizatorem lub współorganizatorem jest Konsulat Generalny RP w Barcelonie.
 4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje
  1. imię i nazwisko;
  2. dane teleadresowe:
   • numer telefonu,
   • adres poczty elektronicznej;
   • nazwa i adres organizacji polonijnej
 5. Dane są przekazywane dobrowolnie i przetwarzane za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych przez osobę, której dane dotyczą, zgodnie z art. 21 RODO. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres: barcelona@msz.gov.pl.
 7. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez wykonującego obowiązki administratora, zgodnie z art. 29 RODO.
 8. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych.
 9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 10. Osobie, której dane dotyczą przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
 11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
 12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies