Stowarzyszenie Kulturalne Katalońsko-Polskie w Barcelonie jest organizacją non profit, powstałą w 2000 r. z inicjatywy Polaków zamieszkałych w Katalonii. Głównym celem organizacji jest promocja wymiany kulturalnej, językowej i naukowej pomiędzy Polską a Katalonią oraz działanie na rzecz dobrego wizerunku Polski i Polaków w Katalonii i w całej Europie.

Stowarzyszenie rozwija się i tym samym rozwija swoją działalność statutową. Poszerzamy dotychczasowy zakres działaności o zagadnienia związane z umiędzynaradawianiem uczelni, aby w pełni odpowiedzieć na zapotrzebowania nowoczesnej Europy. Kultura i sztuka wzajemnie uzupełniają naukę, od znajomości języków, które pozwalają budować mosty porozumienia między społeczeństwami, przez wspólne przedsięwzięcia jak warsztaty artystyczne, po seminaria i konferencje naukowe mające wpływ na poziom wiedzy nowoczesnego społeczeństwa. Połączenie kultury i nauki oraz ich wzajemna promocja to jeden z najważniejszych aspektów budowania współpracy między regionami Europy.

Stowarzyszenie realizuje swoje działania poprzez:

 • Organizację koncertów i wystaw z udziałem artystów polskich i katalońskich;
 • Organizację spotkań, prelekcji i wykładów z udziałem naukowców, pisarzy i artystów;
 • Szeroko rozumianą działalność polegającą na promocji nauki polskiej i katalońskiej;
 • Organizację szkoleń i warsztatów zróżnicowanych pod względem programowym, dopasowanych do różnych grup wiekowych i poziomu umiejętności;
 • Organizację całorocznych kursów języka polskiego w ramach Pracowni Polonistycznej: catalunya-polonia.cat.
 • Udział w projektach międzynarodowych.

Email: catalunya_polonia@yahoo.es

CENTRUM BIZNESU, NAUKI I KULTURY

Rozwój zjednoczonej Europy przebiega sprawnie wtedy kiedy kultura, nauka i biznes współpracują ze sobą uzupełniając się o zdobywane odkrycia i doświadczenia. Nauka nie istnieje już bez biznesu, biznes nie może się rozwijać bez odkryć technologicznych i naukowych, tj, bez możliwości aplikowania wyników badań naukowych bezpośrednio do gospodarki. Kultura i sztuka wzajemnie uzupełniają naukę, od znajomości języków, które pozwalają budować mosty porozumienia między społeczeństwami, przez wspólne przedsięwzięcia od warsztatów artystycznych, po seminaria i konferencje naukowe, które wpływają na poziom wiedzy nowoczesnego społeczeństwa. Połączenie kultury, nauki i biznesu i ich wzajemna promocja to jedne z najważniejszych aspektów budowania współpracy między regionami Europy.

Mówimy po polsku, hiszpańsku,  katalońsku i angielsku. Uczymy języków i pomagamy odnaleźć się w dzisiejszych realiach trudnych rynków: pracy, nauki, kultury i sztuki.

ZAKRES DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

DODATKOWE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 • organizowanie seminariów i spotkań biznesowo – naukowych,
 • organizowanie eventów biznesowych, naukowych i społecznych
 • budowanie baz danych instytucji i organizacji rządowych i pozarządowych wspomagających wdrażanie badań naukowych,
 • usługi informacyjne i handlowe dla przedsiębiorców polskich i katalońskich,
 • promocja współpracy biznesu i nauki,
 • wymiana kulturalna i  naukowa,
 • współuczestniczenie w projektach związanych z transferem technologii, zbieranie i wymiana danych o wiodących ośrodkach w Katalonii i Polsce,
 • promocja nauki polskiej i katalońskiej
 • promocja sztuki
 • szkolenia i warsztaty artystyczne, zróżnicowane pod względem programowym, dopasowane do różnych grup wiekowych i poziomu umiejętności
 • kursy i szkolenia dla najmłodszych, uwrażliwienie na różne dziedziny sztuki poprzez gry i zabawy
 • szkolenia i warsztaty public relations i media relations
 • współpraca i działania z przedstawicielami mediów z Polski i Katalonii
 • kursy językowe (język polski, hiszpański, kataloński i angielski)

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies