Tomasz Dziubecki

Doctor of History (1993), Senior lecturer of history on art&architecture at the Faculty of Architecture, Bialystok University of Technology (since 1998), also a guest lecturer at the Vistula University, Warsaw and the Warsaw Information Technology University

History of architecture, focusing on its early modern historical, sociological and cultural contexts, an antique tradition in the architecture of the 18th c.

Selected publications:

  • Between image and icon: the Passion in Polish Art of the Seventeenth and Eighteenth Centuries w: Borders in Art. Revisiting Kunstgeographie, ed. K. Murawska-Muthesius, Norwich-Warsaw 2000
  • Programy symboliczne i funkcje ceremonialne rezydencji magnackich. Puławy-Białystok-Radzyń Podlaski-Lubartów w latach 1730-1760, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2010 [Symbolic Programs and Ceremonial Functions of the Aristocratic Residences: Puławy-Białystok-Radzyń Podl.-Lubartów 1730-1760]

 

– El simbolismo mitológico de las residencias de los magnates en la Polonia de los aňos 1670-1760, w: Actas del Congreso Internacional del barroco espaňol e iberoamericano y su contexto europeo, Varsovia, 21-25 de septiembre de 2009, ed. K. Sabik, Warszawa 2010

-”La Gloria” Luca Cambiaso w Eskurialu, w: Homo creator et receptor artium. Księga pamiątkowa ks. prof. St. Kobielusa, ed. M. Wrześniak, Warszawa 2010

„Włochy były, są, będą, ojczyzną malarzów”– Zarys poglądów estetycznych Adama Mickiewicza /L’Italia fu, ė e sará la patria dei pittori”. Profilo delle nozioni estetiche di Adam Mickiewicz, w: Iter Italicum. Sztuka i Historia / Arte e Storia, ed./a cura di M. Wrześniak, Warszawa 2011

Nowożytne fasady kościelne typu albertiańskiego, „Architecturae et Artibus”, vol. 4, no. 2 (12), 2012  [Early Modern façades of Alberti type]

Rola rzeźb w architekturze nowożytnych założeń pałacowo-parkowych. Na przykładzie Białegostoku i Radzynia Podlaskiego / The rôle of sculpture in the architecture of 18th century palaces and grounds exemplified by the palaces in Bialystok and Radzyń Podlaski, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, T. LVIII, z. 1/2013

-Rezydencja w Radzyniu Podlaskim jako miejsce kształtujące wyobraźnię architektoniczną Stanisława Kostki Potockiego. Przyczynek do źródeł architektury klasycyzmu w Polsce, „Architecturae et Artibus”, vol. 5, no. 1 (15), 2013   [The Residence in Radzyn Podlaski as the Place Where the Architectural Imagination of Count Stanislas Kostka Potocki Was Created –  Sources of Architecture of Classicism in Poland]

Przestrzeń w architekturze baroku rzymskiego /Space in the Baroque Roman Architecture, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, T. LIX, z. 1/2014

Bliskowschodnie inspiracje w architekturze Francesco Borrominiego, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka” XXI/2(42) 2014 [Middle East Architecture as Inspiration for Francesco Borromini]

Funkcje rzeźby architektonicznej „z antyku” na przełomie epok, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”  XXII/2(44) 2015 [The Function of Architectural Sculptures “After Antique” at the Turn of Epochs]

Théâtre sur l’isle w Łazienkach Królewskich – funkcja i forma,

“Biuletyn Historii Sztuki” 2018  no.2  [Théâtre sur l’isle  in the Royal Residence of Łazienki in Warsaw – form and function]

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies